Planet Ads
Image default
Zakelijke dienstverlening

Checklist aankoop huis

Checklist aankoop huis

Checklist voor de woning

 • Hoe ziet de woning eruit? Hoe is het gesteld met zaken als lichtinval, uitzicht en ligging?
 • Hoe groot is de afstand van voorzieningen als winkels, scholen en ziekenhuizen?
 • Is alles het gehele jaar geopend? (Dit is van belang in toeristische regio’s)
 • Zijn er extra kosten verschuldigd voor aansluiting op openbare voorzieningen?
 • Zijn er in de omgeving recreatiemogelijkheden voor het gezin?
 • Zijn er arbeidsmogelijkheden? Zijn er bijv. fabrieken, een haven of industriegebieden in de buurt?
 • Hoe is het gesteld met geluidshinder en luchtverontreiniging?
 • Hoe is het met sociale voorzieningen in de directe omgeving?
 • Hoe is de bouwtechnische staat?

Met de volgende bindende omstandigheden en clausules voor koop moet men rekening houden:

 • De juiste ligging en kadastrale gegevens van de tenaamstelling van eigenaar en kadastraal uittreksel.
 • Verkrijgt men bij koop de volledige eigendom? Is er soms nog sprake van vruchtgebruik? Gaat het om het blote eigendom?
 • Hoe is de aankoopprijs opgebouwd? Worden er extra kosten in rekening gebracht? Is prijs meer dan 7/12 deel van de totaalprijs? Hoe zal de betaling geschieden? En aan wie: verkoper, notaris of vastgoedmakelaar? Hoe groot is het voorschot dat in rekening wordt gebracht en op welke manier moet deze worden voldaan? Men moet ook nagaan of het niet om verdachte gelden gaat in het kader van de geldende wetgeving omtrent witwaspraktijken.
 • Behoren tot de verkoop ook roerende goederen zoals meubilering of groenestroomcertificaten, etc. en zijn deze in de prijs inbegrepen? Wie draagt welke kosten die voortvloeien uit de verkoop?
 • Is er sprake van erfdienstbaarheden, recht van opstal, beperkt recht van doorgang of afsluitingen, rooilijn, onteigening of nakende onteigening?
 • Zijn er huurovereenkomsten? Wat zijn de bepalingen van een eventuele huurovereenkomst? Is de huurovereenkomst rechtsgeldig? Moet de huurovereenkomst overgenomen worden door de nieuwe eigenaar of niet? Voorziet de huurovereenkomst in een geldig uitzettingsbeding? Is het mogelijk de huurovereenkomst te beëindigen? Zijn er bepaalde mogelijkheden om het huurcontract te ontbinden en zijn deze contractueel uitgesloten? Moet er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt? Zijn er bepaalde gebreken?
 • Moet de huurder gecompenseerd worden voor vrijwillig afstand doen van huur of voor verbeteringen die door de huurder aan het object zijn uitgevoerd en hoeveel bedraagt de compensatie?
 • Wat is het bestemmingsplan? (informeer hiervoor bij de gemeente)
 • Moet er bij koop BTW afgedragen worden, is er sprake van overdrachtsbelasting?
 • Is er een postinterventiedossier?
 • Zijn alle nutsvoorzieningen aanwezig? Is er een ondergrondse of bovengrondse elektriciteitsvoorziening?
 • Wat voor soort verwarming is er aanwezig? Is ere een conformiteitsattest voor de mazouttank of dergelijke? Is er soms een proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van een inspectie van de elektrische installatie? Is er een energieprestatiecertificaat? Dit is standaard in België, maar in Bulgarije is dit nog niet gereglementeerd.
 • Wat is de hypothecaire toestand? Is er een hypothecair mandaat? Zijn er schulden of hypothecaire beschrijvingen, beslagen of bepaalde zakelijke lasten?
 • Valt het verkochte object onder monumentenbescherming of is het pand zelf aangemerkt als gemeentelijk of rijksmonument? Is er sprake van beschermd stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap?
https://investeren-vastgoed-immo-bulgarije.propenda.be/checklist-beleggingspand-kopen-huis-of-woning.html

Gerelateerde artikelen

Voorzie uw lasterprinter van een vakkundig onderhoud

Doorloop de procedure gerechtelijke reorganisatie met een advocaat

Bij deze expert kunt u een inspirerende 3D animatie laten maken