Planet Ads
Image default
Management

International marketing management

Wilt u leren hoe u succesvolle strategische marketingadviezen opstelt? 

Het programma International Marketing Management is gericht op het ontwikkelen van je vaardigheden in het analyseren en oplossen van een echt marketingprobleem.

 

Je leert hoe je marktonderzoek uitvoert en op basis van dit onderzoek leer je hoe je strategische maar ook praktische marketingadviezen voor het bedrijf formuleert. Je schrijft een strategisch marketingplan waarin je de theorie van strategische marketing, onderzoeksvaardigheden en interculturele competentievaardigheden toepast. Dit alles doe je in internationale projectgroepen, met studenten van over de hele wereld.

 

Wat je zult leren 

In het eerste deel van het semester richt je je op het analyseren van de externe en interne omgeving van het bedrijf. Theorielessen in marketinganalyse maar ook financiën en verandermanagement zullen je helpen de relevante theorie te begrijpen die nodig is voor deze analyses. In het tweede deel van het semester gebruik je de inzichten uit je analyse om marketingadviezen te formuleren. Dit wordt ondersteund door theorielessen over marketingbeslissingen, branding en online marketing op strategisch niveau.

 

Marketinganalyse (5 studiepunten)

In deze cursus leer je de theorie met betrekking tot het maken van een interne en externe analyse ter voorbereiding op het maken van een strategisch marketingplan. Deze interne analyse omvat een marketing audit waarin je leert hoe je de marketing effectiviteit van een bedrijf kunt beoordelen. De externe analyse omvat de klantenanalyse, de sectoranalyse en de concurrentenanalyse.

 

Je leert ook financiële overzichten en ratio’s op te stellen en deze vervolgens te gebruiken om duurzame bedrijfsbeslissingen te nemen.  Je past management accounting concepten toe om de waarde op lange termijn van hun bedrijf te waarborgen. Bovendien leer je meer over de implicaties van CSR op het marketingbeleid van een bedrijf. 

 

Geïntegreerd project opdracht 7 (5 studiepunten)

In dit blok leer je de inhoud van de cursussen marketinganalyse toe te passen: je gaat aan de slag met een real-life strategisch marketingprobleem en gaat via een systematische route het probleem aanpakken. In dit blok richt je je op de huidige situatie. Je start met een onderzoeksopzet en gaat secundair en primair onderzoek doen om de volledige externe en interne omgeving te beschrijven. Op basis van dit onderzoek voer je een grondige analyse uit, die leidt tot conclusies en uiteindelijk tot de resultaten wanneer gekozen wordt voor een ongewijzigd beleid. Het onderzoek, de analyse en de conclusies schrijf je in een onderzoeksverslag volgens de BCE-richtlijnen. Je bent ook in staat te reflecteren op het onderzoek en kunt de tekortkomingen benoemen. 

 

Onderzoekstooling 2 (2 studiepunten)

In deze cursus leer je hoe je kwalitatief onderzoek uitvoert, hoe je een interviewschema opstelt en hoe je een echt diepte-interview afneemt. Daarnaast leer je hoe je het interview transcribeert en hoe je de resultaten analyseert met behulp van tools zoals Atlas-ti.  De vaardigheden die je in deze cursus leert, pas je toe in de geïntegreerde projectopdracht. 

 

Persoonlijke ontwikkeling (1 studiepunt)

In deze cursus werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Er zal speciale aandacht worden besteed aan de studievoortgang, het leven in een ander land en de culturele verschillen.

 

Strategische marketing (5 studiepunten)

In deze cursus leer je hoe je het tweede deel van het strategisch marketingplan kunt toepassen en uitvoeren: de beslissingen. Je begint met de confrontatieanalyse (op basis van de resultaten van de marketingplanning: de analyse). Daarna leert u beslissingen te genereren en te motiveren op strategisch niveau (organisatorisch en marketing), tactisch en operationeel niveau (beide alleen voor marketing). Voor alle verschillende niveaus leer je verschillende modellen en theorieën te gebruiken en leer je ook over online marketing en brand management binnen een internationale context.

 

Geïntegreerde projectopdracht 8 (5 studiepunten)

De resultaten en conclusies uit de marketinganalyse vormen de basis van het advies dat de studenten aan het bedrijf geven. Het advies bevat beslissingen op strategisch niveau (organisatorisch en marketing), tactisch en operationeel niveau (beide alleen voor marketing). Alle beslissingen worden onderbouwd met resultaten uit het onderzoek, de analyse en relevante marketingmodellen & theorie. Hierbij past u ook de inhoud van brand management en online marketing toe. Je brengt de interne en financiële consequenties van het advies in kaart. Na afronding van het rapport moet je het verdedigen en presenteren aan het bedrijf. Je kunt reflecteren op de kwaliteit van het werk, het proces van de samenwerking binnen de groep en de eigen rol hierin.

 

 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/