Planet Ads
Image default
Adverteren

Start een onderneming in Nederland en richt een BV op

Ga je een onderneming opzetten? Wellicht is Nederland een interessant locatie. Het land heeft een gezonde economie en lage tarieven voor de vennootschapsbelasting.

In veel gevallen is een besloten vennootschap, of BV (vergelijkbaar met een Belgische BVBA), de meest passende vorm. Een besloten vennootschap is een rechtspersoon. Dit houdt in dat de BV in principe aansprakelijk is voor eventuele schulden van de onderneming, en dat er geen verhaal op de  aandeelhouder mogelijk is. Als bestuurder ben je volledige verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid en lange termijn strategie van de BV en mag je de BV vertegenwoordigen. Het is mogelijk om alleen of met andere private personen of rechtspersonen een besloten vennootschap te starten.

Het kapitaal van een BV is onderverdeeld in ėėn of meer aandelen die door aandeelhouders worden gehouden. Zij hebben de uiteindelijke zeggenschap over de BV omdat men de bestuurders kunnen benoemen en ontslaan. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan een raad van commissarissen hebben om supervisie te hebben op de raad van bestuur (een zogeheten two-tier board), of de toezichthouders kunnen onderdeel uitmaken van het bestuur (one-tier board).

Bij BV’s met een beperkte grootte is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder. In dat geval ben je dan directeur en grootaandeelhouder (DGA). Je kunt er ook voor kiezen om meer bestuurders te hebben en om de taken te verdelen. Dit met de kanttekening dat je als directeur altijd financiële verantwoordelijkheid hebt. Er bestaat in Nederland voor BV’s geen wettelijke vereiste voor het aantal bestuurders. Hetzelfde geldt voor het aantal participanten. Het is wel zo dat voor aandeelhouders met een belang van minder dan 5% in een BV een ander fiscaal regime van toepassing kan zijn.

Het starten en registreren van een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Je kunt geen BV opzetten zonder de hulp van een notaris of company formation specialist. De oprichtingsakte moet volgens het burgerlijk wetboek worden ondertekend door een notaris. Vind hier een goede Gorinchemse notaris. Indien de oprichters in België woonachtig is op enige afstand van de Nederlandse notaris, kan het praktisch zijn als de oprichters een volmacht aan de notaris geven. Deze volmacht dan daarbij door een (Belgische) notaris te worden gelegaliseerd.

Er zijn vijf stadia bij het opzetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

–          Het huren van een bedrijfspand of enkel een geregistreerd adres voor de BV, zie hier een goedkoop  geregistreerd adres in Amsterdam;

–          Het opstellen van de concept statuten en de oprichtingsakte passeren door een notaris;

–          Een storting doen van een minimum startkapitaal van € 0,01, contant of in natura. De contante betaling kan vooraf op de notariële derdengeldenrekening of achteraf als de bankrekening van de nieuwe vennootschap is geopend;

–          Inschrijving in het handelsregister van de lokale kamer van koophandel, uitgevoerd door de notaris. De oprichter blijft persoonlijk aansprakelijk totdat de inschrijving afgerond is;

–          Inschrijving bij de belastingdienst, die gebeurt in principe automatisch voor vennootschapsbelasting en omzetbelasting op basis van de informatie in het handelsregister. Voor loonbelasting moet een aparte aanvraag per post naar het lokale belastingkantoor worden verstuurd.

Een BV in oprichting

Het is mogelijk om met activiteiten aan te vangen voordat de notaris de BV heeft opgericht, mits deze verklaart de oprichting voor jou te verzorgen en de BV daarna ingeschreven wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Je mag dan activiteiten verrichten als ‘besloten vennootschap in oprichting’ of afgekort ‘BV i.o.’.

Zorg ervoor dat je bij het aangaan van contracten met zakenpartners expliciet vermeld dat je handelt namens een ‘BV i.o.’. Eventuele contracten worden aangegaan als een BV in oprichting. Je bent hierbij persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de BV i.o. Als de BV eenmaal is geregistreerd, kunt je door middel van een ratificatiebesluit, als bestuurder de verplichtingen volledig overdragen aan de BV.

https://www.abilitiestrust.nl/Dutch-Corporate-Services/Netherlands-Company-Set-Up/

Gerelateerde artikelen

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Kom alles te weten over verf!

Gebruik maken van een filler